Què podem fer per millorar la contaminació marítima?

17.01.2021

Com tots sabem el mar està força contaminat i, tot i no poder canviar el que ja està produit, podem fer que no augmenti més. D'aquesta manera podrem aconseguir que el mar no tingui tanta contaminació i, els animals, com s'ha dit en el punt anterior, no es trobin en perill a causa dels humans.

Dit axò, s'hauria de procurar no tirar cap mena de brossa a l'aigua, sorra ni a qualsevol lloc del món. Tot i que sembli subrealista que la brossa que llences al terra del teu poble o ciutat acabi en el mar, sabent que gairebé tots ho fem alguna vegada, hi cap una gran possibilitat de que acabi arribant allà, com la gran majoria. És molt important cuidar el nostre entorn i millorar-lo, hem de posar-hi tots de la nostre part. 

Informació extreta de: https://www.diba.cat  

                                      https://sei.sydney.edu.au